Klare mer, føle seg bedre og leve lenger

Her har vi samlet informasjon om en del sykdommer som vi har medisiner for og dermed også kunnskap om i GlaxoSmithKline. Informasjonen kan ikke brukes til å stille diagnose eller erstatte profesjonell helsehjelp. Dersom du har spørsmål om egen helse, må disse rettes til din fastlege.